EUPA - Europeisk verktyg

2012-07-27 [10:05] 

Kindly note that EUPA is now on the facebook. If you have a facebook account please visit and write some comments.

http://www.facebook.com/home.php#!/pages/EUPA/187574314614481

 

 

Ali Rashidi
Director
Department for International Cooperation
Folkuniversitetet
Portalgatan 2A, Box 386, 751 06 Uppsala, Sweden
Tel.: +46 018-68 00 00 Fax: +46 018-68 00 50
Mob. SW: +46 736618683
ali.rashidi@folkuniversitetet.se
www.folkuniversitetet.se


EUPA - Europeisk verktyg

2012-07-27 [10:01] 

PRESSMEDDELANDE EUPA
Resultat och slutsatser av EUPA-projektet: formellt (lärande i klassrum) är inte alltid tillräckligt: icke-formellt och informellt lärande är också viktiga
EUPA är ett projekt som riktar sig till personliga assistenter och chefssekreterare. Utifrån EUs policy beträffande erkännande av kvalifikationer, EUPAS främsta mål är att utveckla en modell för validering av personliga assistenter utifrån kvalifikationer och färdigheter.
Sektorn för personliga assistenter (PAs) har valts som en fallstudie av utifrån att:
1. PAs ofta inte har de akademiska kvalifikationer som gör validering av nödvändiga kunskaper och färdigheter.
2. De flesta av de inaktiva kvinnorna när du anger arbetsmarknaden begära en position som en sekreterare eller en PA och i många fall har de inga formella kvalifikationer.
3. Utvärdering av deras icke-formellt och informellt lärande kommer att underlätta deras tillträde till arbetsmarknaden.
4. PAs är av avgörande betydelse i alla EU-företag. Deras roll och insatser har ökat under de senaste decennierna
EUPA har utvecklats genom flera steg genom vilka ramenverket för kvalifikationer utvecklades. Modellen är baserad på forskning som identifierade inte bara kunskaper, färdigheter och kvalifikationer som krävs av en personlig assistent utan också betydelsen av olika inlärningsresultaten. Med hjälp av modellens bedömningsverktyg kan kunskaper, färdigheter och kvalifikationer av PAs bedömas. Dessutom har projektet utvecklat utbildningsmoduler är för olika inlärningsresultaten.
De viktigaste resultaten av EUPA kan sammanfattas i följande punkter:
• Icke formella lärande (lärande på jobbet) är oerhört viktigt och det bör definitivt bekräftas. EUPA projektet har visat att icke formella lärande inom en viss sektor är avgörande för en person som arbetar inom sektorn för att kunna ha alla kunskaper, färdigheter och kvalifikationer som behövs för den specifika sektorn. Formellt lärande kommer att väsentligt öka resultaten av informellt lärande men fortfarande icke formell lärande är avgörande för att möjliggöra en certifiering av personliga assistenter
• Informellt lärande är också mycket viktigt. Man kan hävda att informellt lärande tar dig halvvägs igenom din utveckling men leder förmodligen inte till certifiering. Det verkar som personlig utveckling genom informellt lärande är mycket långsammare. Informellt lärande är starkt relaterad med eftertanke, dvs. personens förmåga att få kunskap från livssituationer. Det är förmodligen en annan färdighet man måste utveckla för att få informellt lärande.
• Formellt lärande är mycket viktig men kanske inte alltid tillräckligt för att garantera en certifiering. En del arbetserfarenheter kan också krävas. Formell lärande i kombination icke formell är en garanti för framgångsrikt lärande.
EUPA resultaten kommer att presenteras vid EUPA-konferensen som kommer att äga rum på den 10 juli 2012 på Hilton Park i Nicosia. Mer information kan erhållas genom events@mmclearningsolutions.com eller genom att kontakta samordnaren vid 77777252.
Eupa koordinerades av MMC Ltd på Cypern. Folkuniversitetet Uppsala var en partner i projektet.
EUPA finansierades med stöd av Europeiska Unionens ”Program för Livslång Lärande”
 


Kindly note that EUPA is now on the facebook. If you have a facebook account please visit and write some comments. http://www.facebook.com/home.php#!/pages/EUPA/187574314614481 Ali Rashidi Director Department for International Cooperation Folkuniversitetet Portalgatan 2A, Box 386, 751 06 Uppsala, Sweden Tel.: +46 018-68 00 00 Fax: +46 018-68 00 50 Mob. SW: +46 736618683 ali.rashidi@folkuniversitetet.se www.folkuniversitetet.se